Baca ayat-ayat majmuk dan senaraikan kata hubung

Baca ayat-ayat di bawah dan senaraikan kata hubung yang terdapat dalam ayat tersebut.

1. Kuih baulu dan dodol ialah kuih tradisional Melayu.
2. Kawan kamu suka makan kuih bulan atau kuih baulu ?
3. Datuk makan roti canai sambil minum kopi.
4. Saya suka makan muruku kerana rasanya sedap.
5. Dodol itu sedap tetapi manis.

1.dan  2.atau  3.sambil  4.kerana  5.tetapi

No comments:

Post a Comment